Vi er på Ellehøjskolen glade for at modtage studerende, da det er med til at udvikle og forny vores praksis på skolen. Vi møder dig som studerende med en høj grad af tillid til din faglige anerkendelse ud fra dine forudsætninger. 

Praktik hos os giver dig mulighed for at blive udfordret på mange niveauer både fagligt og personligt. Du vil i tæt samarbejde med din vejleder på Ellehøjskolen blive vejledt med centrum i dine fokuspunkter. Vi arbejder på at du i din praktik får et så virkeligt og rigt billede af hverdagen på Ellehøjskolen som muligt.  

 

Lærerstuderende i praktik 

Skolen modtager studerende to gange årligt. Vi tilbyder praktikplads fra 1.-9. klasse for lærerstuderende tilknyttet VIA.  
Du vil i din praktik blive tilknyttet en eller flere lærere, og følge dem i deres undervisning. Du kan på Ellehøjskolen både være i praktik i en almen klasse og specialklasse inden for samme praktik. 
Vi følger de retningslinjer, der står anført i praktikpjecen og kommunikerer løbende via praktikportalen. Vi forventer, at du inden praktikstart har læst vores praktikbeskrivelse. 


Pædagogstuderende i praktik i SFO  

Vi tilbyder også praktikplads i SFO’en. Dette gælder for pædagogstuderende tilknyttet VIA. Vi modtager studerende to gange årlig d. 1. juni og 1. december. Vi modtager også PA-studerende. 
Når du får tildelt plads ved SFO Ellehøjskolen, skal du kontante SFO’en og aftale et for-besøg hos os. Find kontakt informationer under punktet SFO. 
Vi følger de retningslinjer, der er står anført i praktikpjecen og kommunikerer løbende via praktikportalen. Vi forventer, at du inden praktikstart har læst vores praktikbeskrivelse.