Indskolingens fokusområder

I indskolingen lægger lærere og pædagoger vægt på, at eleverne får udviklet et godt sprog. Der arbejdes med vigtigheden af et godt ordforråd, samt kontinuerligt arbejde med sætningsdannelse. I indskolingen arbejder vi også meget med læsning. Læseudviklingen dannes allerede i de små klasser og prioriteres gennem hele indskolingen. Dette gøres blandt andet ved dagligt læsebånd på 30 minutter. Her bliver alle børn enten læst for eller skal læse selv. 

Din rolle som forælder til et barn i indskolingen 

Din rolle som forælder til et barn i 0.-3. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.