Vi har et helt særligt fokus på elevernes sproglige udvikling i alle fag. Der undervises i førfaglige begreber (dansk som andet sprog) for at eleverne får det størst mulige faglige udbytte af undervisningen samtidigt med at de udvikler sig sprogligt. 

Alle elever har Cromebook. IT bruges aktivt i læringen blandt andet lærer alle elever at bruge IntoWords som understøtter staveprocessen,  og alle elever har adgang til Bookbite som understøtter deres læselyst.

Skoledagen starter for alle klasser med 30 minutters læsning, og der også gives et overblik over dagen.

Skoledagen er bygget op så der er variation i dagen med bevægelse og udeundervisning samt projektorienteret undervisning.

Der er Co-teachere i alle klasser i stort set alle timer. Dette betyder en helt særlig muligt for at understøtte den enkelte elevs læring og trivsel i fællesskabet.

7.-9. klasser har tre årlige træningsprøver.