PLC består af skolens ressourcepersoner: tosprogskoordinator, specialundervisningskoordinator, læringsvejleder, AKT-vejleder og læsevejleder. Ressourcepersonerne vejleder personalet på baggrund at forskningsbaseret viden og konkret data med henblik på at understøtte klassens læringsmiljø og dit barns trivsel og læringsprogression.  

DSA

DSA er en forkortelse af Dansk Som Andetsprog. Udover at vejlede personalet understøtter ressourcepersonerne også dit barns læringsprogression ved at indgå i etablering af holdundervisning, og ved udbyde supplerende undervisning, hvis dit barn har behov for dette. På Ellekærskolen har vi et lokale, som er målrettet til undervisning i DSA. Her undervises eleverne enkeltvis eller i hold i grundlæggende dansk sprog ud fra Aarhus kommunes notat om undervisningen.

Støttecenter

På Ellekærskolen har vi også et Støttecenter. Her undervises elever med frit skolevalg der har behov for supplerende specialundervisning for sig selv eller i små hold. Vi oplever, at der er et massivt behov for supplerende specialundervisning, og at lokalet er en nødvendighed for at kunne opretholde den progression i resultaterne, som vi har set over de seneste år.  

AKT

AKT er en forkortelse af  Adfærd, Kontakt, Trivsel. En tredje specialindsats er AKT, som også er indrettet med et egnet lokale. Her undervises og fredes elever med relationelle og sociale udfordringer. Vi har relativt flere AKT-udfordrede elever på Ellekærskolen, sammenlignet med andre skoler i Århus. Det kommer også til udtryk i antallet af specialklasse visiterede elever fra Ellekærskolen. Det er højt, og højere end andre skolers antal elever.