Musik skaber masser af liv og glæde!

Musik er med til at skabe fællesskab og sammenhæng imellem skolens afdelinger.

De kreative processer og samværet omkring det at spille musik har mange sociale og faglige sideeffekter, som skolens andre fag har glæde af.

Det betyder, at skolens elever deltager i mange kulturprojekter ud af huset, at kunstnere besøger skolen, og at skolen fra skoleåret 2019-20 danner ramme om et samarbejde med Aarhus Musikskole i form af MusikUnik for 0.-2. klasse og World Music Center for 3.-6. klasse.

MusikUnik

MusikUnik er et projektforløb/tilbud rettet mod folkeskolen. Målet er, at musik skal ”fylde” på skolerne og udgøre et attraktivt karaktertræk ved skolen!

MusikUnik vil med musikken som redskab give børn og unge mulighed for at bryde negative cirkler og finde nye livsvilkår og indgå i et stærkt, genkendeligt og åbent fællesskab. Der stilles høje mål – både kunstnerisk og teknisk. Ambitioner og potentialer tages alvorligt. Musikundervisningen skal samtidigt fremme og optimere børnenes muligheder for tilstedeværelse, social deltagelse, selvværd og faglig læring. Derfor er det også kvalificerede musikundervisere som forestår undervisningen.

MusikUnik arbejder med en stærk vilje til at lykkes og med tre ligeværdige dele:

  • Kontinuerlig praksis – der skabes sammenhæng og genkendelighed mellem forløb i børnehaven og folkeskolen ved at arbejde med samme sange, Mussi, som central figur.
  • Rollemodeller – børnene skal kunne spejle sig i ældre elever, som er blevet Musikunikket, dygtige elver fra Aarhus Musikskole, Aarhus Symfoniorkester via koncertoplevelser og andre arrangementer.
  • Forældresamarbejde – fælles oplevelser, hvor de ser hvad deres børn lærer og laver, cafearrangementer og hjemmeside.

World Music Center

World Music Center danner rammen om kulturmøder gennem musik og dans. World Music Center skaber kulturel brobygning med kunstnere fra fjerne dele af verden, undervisere og elever i folkeskolen. Det danske samfund har fået tilført en stor kulturel rigdom gennem de mange kunstnere fra andre kulturer, som i de seneste år er kommet til landet. World Music Center fungerer som et eksperimentarium i forhold til at skabe positive kulturmøder med musikken og dansen i spil.

World Music Center er funderet gennem et tæt samarbejde mellem WMC, Aarhus Musikskole, Aarhus Kommunale Skolevæsen og Det Jyske Musikkonservatorium.