Både Ellekærskolen og Tovshøjskolen har gennem en årrække haft et samarbejde med MusikUnik om musikundervisningen.

Ellehøjskolen fortsætter samarbejdet med MusikUnik, men da konteksten er ny er samarbejdet også nyt. Undervisere fra MusikUnik vil indgå i musikundervisningen på Ellehøjskolen som co-teachere.

Samarbejdet og indholdet vil løbet blive udbygget med henblik på en ny samarbejdsmodel.