Både Ellekærskolen og Tovshøjskolen har gennem en årrække haft et samarbejde med MusikUnik om musikundervisningen.

Ellehøjskolen fortsætter samarbejdet med MusikUnik med da konteksten er ny er samarbejdet også nyt. Undervisere fra MusikUnik vil indgå i musikundervisningen på Ellehøjskolen som Co-teachere.

Samarbejdet og indholdet vil løbet blive udbygget medhenblik på en ny samarbejdsmodel.