Målet for forældresamarbejdet på Ellekærskolen er: 

 • At medvirke til dit barns alsidige udvikling udvikles.  
 • At medvirke til at du som forælder tager medansvar for jeres barns læring.  
 • At have en løbende dialog med dig som forælder om jeres forventninger til undervisningen og samarbejdet.  
 • At skolen og du som forælder i en dialog udarbejder fælles mål og handleplaner for dit barn. 
 • At du som forælder deltager aktivt i skole/hjem-samarbejdet. 

Da Ellekærskolen har en stor andel af tosprogede elever, kræver samarbejdet mellem forældre og skole en ekstra indsats i forhold til en ”normal” folkeskole. Der er ofte kommunikationsvanskeligheder pga. de sproglige og kulturelle barrierer, og der benyttes derfor ofte tolk til samtalerne med forældrene, samt oversættelse af det informationsmateriale, der sendes ud til forældrene. 

De konkrete tiltag inden for skole/hjem-området på Ellekærskolen er:

 • Åbent hus 
  Holdes inden skolestart. Her kan barn og forældre møde børnehaveklasselederne og SFO-pædagogerne. 
 • Hjemmebesøg 
  I 0. kommer lærerne på besøg i hjemmet inden jul. Begrundelsen er, at den direkte kontakt i hjemmet har stor betydning for barnets opfattelse af helhed i sin hverdag. Forudsætningen for hjemmebesøget er dog, at hjemmet er indforstået med det. 
 • Klasse-forældremøde 
  Holdes mindst én gang om året. Her orienteres om klassens undervisning, aktiviteter og sociale liv. 
 • Fester og klassearrangementer
  Har til formål på uformel vis at styrke sammenholdet mellem barn, forældre og lærere. 
 • Uge-/månedsbrev til forældrene 
  Indeholder oplysninger om klassens daglige arbejde. 
 • Forældresamtaler
  Finder sted to gange om året. Samtalen tager udgangspunkt i barnets konkrete faglige og personlige udvikling. Til mødet laves også en plan for barnets fremtidige udvikling. Mødet er af ca. 15-20 minutters varighed. 
 • Karakterblad til 8.-9. årgang
  Udleveres tre gange om året. Her giver skolen sin vurdering af elevens faglige standpunkt. I forbindelse med karakterbladet skal I som forældre underskrive, som gives til skolen som bevis på, at I har set karakterne. 
 • Kontaktbog
  Udleveres til alle børn ved skolestart og bruges til skriftlige meddelelser mellem skole og hjem, som f.eks. sygdom, ferie eller tandlægebesøg.