Afdelinger: 

SFO Ellekær er Ellekærskolens fritidstilbud for elever i indskolingen. 

SFO Ellekær består af 2 afdelinger. 

SFO Kæret: 
SFO Kæret er et SFO-tilbud for børn fra 0.-3.klasse, der går i skole i almendelen på Ellekærskolen. 
Afdelingen har til huse i indskolingshuset “Kæret”. Afdelingen har 2 egen lokaler, og gør desuden brug af de lokaler skolen bruger om formiddagen. 

SFO Pytten: 
SFO Pytten er et SFO-tilbud for børn fra 0.-5.klasse, der går i skole i specialafdelingen på Ellekærskolen. 
Afdelingen har til huse i specialklasse huset “Pytten”. Afdelingen består af ét eget lokale, og gør derudover brug af de lokaler skolen bruger om formiddagen. 

Pædagogisk praksis: 

SFO Ellekær blev i 2012 certificeret som Idræts-SFO. Det betyder, at vi har stort fokus på idræt og bevægelse, og i mange af vores hverdags aktiviteter afspejles dette.  
I SFO Ellekær arbejder vi meget med udviklingen af det enkelte barn og af fællesskabet. Vi har en bred pædagogisk indgangsvinkel, men arbejder målrettet med disse værdier: 

 • Respekt & anerkendelse: 
  Alle skal behandles og handle andre med respekt og anerkendelse. I SFO Ellekær respekterer vi hinandens forskelligheder og skaber rum for og til disse. Det er vigtigt for os at børnene i SFO Ellekær giver plads til hinanden. Vi arbejder med forståelse for forskelligheder og respekten deraf. Dette øves bland andet hver fredag, hvor begge SFO’ens afdelinger holder fælles SFO. 
 • Omsorg: 
  I SFO Ellekær er vi meget opmærksomme på hinandens trivsel, og vi støtter hinanden i gode som mindre gode tider. Vi bestræber os på at skabe et sundt og trygt miljø for dit barn. Det er vores tilgang, at alle gør det så godt, de kan. 
 • Troværdighed: 
  I SFO Ellekær vil vi skabe troværdighed: vi gør hvad vi siger, og siger hvad vi gør. I SFO Ellekær skal vi kunne være os selv. 

 

SFO Ellekær & Fritidshuset Ellekær: 

I SFO Ellekær har vi stor fokus på 3. klasse, da de fra 4. klasse ikke længere er indbefattet af SFO-tilbud. De kan derimod gå i fritidsklub, se mere under punktet klub. 
Vi har i SFO’en en række arrangementer, som kun er tilegnet 3. klasse. Vi tilbyder bl.a.: 

Aftenåbnet: Her holder SFO’en åbent fra kl. 17.00-20.00. Disse arrangementer har forskellige temaer alt afhængig af måneden. Vi holder bland andet julefrokost, wellness aften, bowling, biografaften mm. 

Tur til København: I slutningen af 3. klasse har alle SFO-børn mulighed for at komme på en 3 dages tur til København, sammen med deres kendte voksne.  

Der vil også i foråret på 3. klasses årgang være flere eftermiddage, hvor 3. klasses SFO-pædagogen sammen med klassen tager på besøg i klubben. 
I løbet af skoleåret i 3.klasse deltager en pædagog fra klubben også til mange af 3. klasses arrangementer, dette gør overgangen SFO og klub nemmere. 

Samarbejdet med Ellekærskolen: 

I SFO Ellekær arbejder vi tæt sammen med klasserne i indskolingen og specialklasse afdelingen. Hver klasse fra 0.-3.klasse har en af pædagogerne tilknyttet klassen. Det betyder, at pædagogen både deltager i nogle af timerne i skolen, men også er sammen med barnet i SFO-tiden. Dette giver en god kontinuitet for barnet, og I vil som forældre ofte møde pædagoger i SFO'en, der kan fortælle om hele jeres barns dag.  

Pædagogerne i SFO'en bliver derfor i daglig tale kaldt klassepædagoger - nogle af klassepædagogernes opgaver er: 

 • Samarbejder med klassens lærerteam omkring det enkelte barn. Pædagogen indgår i klasseteamet og deltager i klasseteams møder. 
 • Klassepædagogen er med til forældresamtaler sammen med klasselæreren. 
 • Klassepædagogen deltager i store dele af undervisningen sammen med klasselæreren. Ligesom klassepædagogen underviser i Understøttende Undervisning (UUV).