Begivenheder og traditioner

Ellehøjskolen er i gang med at opbygge gode faste traditioner

 • Årlig skolefest for eleverne
 • Samlinger i husene hvor der gives fælles informationer, synges, eleverne optræder for hinanden mm. 
 • Skolernes motionsdag:
  På sidste skoledag inden efterårsferien er skolernes motionsdag for hele indskolingen. Denne dag står hovedsageligt i sportens tegn på hele skolen, inden vi siger på gensyn efter efterårsferien. 
 • Juleklippedag den første skoledag i december.
 • Luciaoptog
 • Juleafslutning:
  Sidste skoledag inden juleferien julehygger vi hele dagen. Vi synger julesange, leger pakkeleg og spiser æbleskiver. 
 • Fastelavn:
  I februar afholder indskolingen fastelavn i Kæret. Vi slår katten af tønden, kigger på alle de fine udklædninger og hygger i klasserne med fastelavnsboller. 
 • Emneuge:
  En gang årligt omdannes skolen til et fælles læringsmiljø. Vi sletter al normal undervisning og arbejder alle ud fra det samme emne. Det kunne f.eks. være FNs udviklingsmål, sundmad & bevægelse, kreative emner mv. 
 • Sommerferieafslutning:
  Inden skoleåret slutter, mødes vi til fælles sommerferieafslutning. Vi mødes til fælles udendørslege og små konkurrencer, inden vi mødes til fælles afslutning for hele skolen, hvor vi tæller ned til sommerferiens start. 
 • Tre årlige skolehjemsamtaler hvor barnet deltager i samtalerne

 

Ferie: 

Vores skole følger Aarhus Kommunes overordnede ferieplan. Der er fem ferier i løbet af året samt diverse helligdage. På Aarhus Kommunes hjemmeside finder du en oversigt for både dette skoleår og det næste.