På Ellehøjskolen har alle børn og voksne ret til en god og tryg skolegang i inkluderende fællesskaber, hvor der gives mulighed for, at mennesker trives og lærer.

Den faglige, sociale, personlige og kulturelle færdighed sættes højt i erkendelse af, at disse færdigheder og kompetencer er grundlaget for uddannelse. 

Som basis for selvværd og selvtillid vægter skolen læsning højt som afsæt for et positivt skoleforløb med senere overgang til uddannelse og arbejde. 

Århus Kommunes værdier: troværdighed, respekt og engagement, er også gældende på Ellehøjskolen. Uanset oprindelse, skal alle, der har deres gang på skolen, mødes med respekt. For os er mangfoldighed en styrke og forældrene en ressource, som vi engageret skal samarbejde med på en troværdig måde, som respekterer deres forældreansvar. 

Vi skal behandle hinanden med omsorg, tale pænt og opføre os ordentligt, og det betyder, at vi på ingen måde accepterer dårlig eller uhensigtsmæssig adfærd. Vi vil i alle sammenhænge understøtte god hverdagsetik.

Her er antimobbestrategien for Ellekærskolen. Ellehøjskolen udvikler sin egen strategi i løbet af skoleåret 2020-2021

Læs vores antimobbestrategi