Skolens målsætning repræsenterer værdier som tryghed, trivsel, rummelighed, glæde, positivitet og ansvar. 

På Ellekærskolen har alle børn og voksne ret til en god og tryg skolegang i inkluderende fællesskaber, hvor der gives mulighed for, at mennesker trives. 

Den faglige, sociale, personlige og kulturelle færdighed sættes højt i erkendelse af, at disse færdigheder og kompetencer er grundlaget for uddannelse. 

Som basis for selvværd og selvtillid vægter skolen læsning højt som afsæt for et positivt skoleforløb med senere overgang til uddannelse og arbejde. 

Århus Kommunes værdier: troværdighed, respekt og engagement, er også gældende på Ellekærskolen. Uanset oprindelse, skal alle, der har deres gang på skolen, mødes med respekt. For os er mangfoldighed en styrke og forældrene en ressource, som vi engageret skal samarbejde med på en troværdig måde, som respekterer deres forældreansvar. 

Ellekærskolen er rummelig og har plads til alle, men skal ikke rumme og har ikke plads til alt. 

Vi skal behandle hinanden med omsorg, tale pænt og opføre os ordentligt, og det betyder, at vi på ingen måde accepterer dårlig eller uhensigtsmæssig adfærd. Vi vil i alle sammenhænge understøtte god hverdagsetik.

 

Læs vores antimobbestrategi