Fusion af Ellekærskolen og Tovshøjskolen

 

Fusion

Byrådet i Århus har besluttet at Ellekærskolen og Tovshøjskolen skal fusionere fra skoleåret 2020/2021. Alle eleverne fra de to skoledistrikter samles på Ellekærskolen. Den nye skole ledes af Helle Mønster. I løbet af efteråret får den nye skole et nyt navn. Begge skoler fortsætter som selvstændige skoler frem til fusionen.

Byrådet har også besluttet at der bygges en ny skole i Gellerup i 2025. Til den tid nedrives Ellekærskolen, og Stensagerskolen er flyttet ind på Tovshøjskolen.