Om Ellehøjskolen

Den 1. august 2020 fusionerer Ellekærskolen og Tovshøjskolen og genopstår som Ellehøjskolen på Ellekærskolens matrikel. Skolen ligger i et ældre moseområde med skøn natur. Skolens distrikt trækker sig fra Bispehaven til Tovshøj og en del af Gellerupparken.
Se mere om Ellehøjskolens skoledistrikt her

 

Ellehøjskolens rammer

Ellehøjskolen med udsigt til masser af grønne områder i Hasle bakker. Der er på skolen gjort meget ud af udearealerne i forhold til det pædagogiske arbejde med leg og bevægelse. Skolen er udstyret med egen idrætshal og gymnastiksal, udendørs atletikområder og flere boldbaner.  

Indendørs er skolen indrettet i huse med en lang fordelingsgang imellem. Hvert hus bindes sammen af et fællesrum, med klasseværelser i forbindelse deraf. Alle klasseværelser har et Smartboard installeret, og derudover har vi Chromebooks til brug i undervisningen for eleverne fra 2. årgang.

Ellehøjskolen har to klasser pr. årgang, og I vil opleve at flere af klasserne er små. Da vi arbejder med co-teaching er der to voksne i alle klasser i de allerfleste timer. Dette bruger vi som en styrke til at nå det enkelte barn bedre. 

Skolen er delt op i fire huse: 

  • Kæret: Indskolingen for 0.- 3. årgang & SFO fra 0.-3. årgang 
  • Trunten: Mellemtrinnet for 4.- 6. årgang 
  • Pytten: Specialklasser 4.-9. årgang 
  • Engen: Udskolingen 7.-9. årgang 

Inden for disse huse er undervisningen organiseret i teams. Det giver nærhed og kendskab til den enkelte elev, og er en stor gevinst i forhold til elevernes læring og udvikling. 

  • Ellehøjskolen har cirka 400 elever fordelt på 27 klasser. Heraf 7 specialklasser 
  • Ellehøjskolen har cirka 9+ medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale, samt ledelse. 

Ellehøjskolen - Ellehøjmodellen

Vores undervisning bygger på Nest-principper med særligt fokus på co-teaching. Vi har høje forventninger til alle børn og unge ligesom vi har høje forventninger til medarbejdere og ledelse og vi tror på den gode intention.

Vi arbejder professionelt og datainformeret, vi omsætter data til viden og derefter til handling. (SLF) Vi har en stærk faglighed, og vi har fokus på fællesskabet betydning for den enkeltes læring, udvikling og trivsel. Vi reflekterer over egen praksis og tilpasser praksis til eleverne

Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere men vi har også et stærkt samarbejde med blandt andet FU, Get2Sport, Musikskolen, Redbarnet, Bispehaven og Gellerupparken/Toveshøj.

Ellehøjskolens værdier

Ellehøjskolen tager afsæt i Aarhus Kommunens værdier: Troværdig – respekt – engagement

Ellehøjskolens børne- og menneskesyn

Alle børn gør hvad de kan – det er de voksne som kan og skal ændre adfærd.

De voksne har ansvaret for relationen

Alle børn har brug for tydelige rammer og forventninger.

Alle børn er kompetente og har deres egen måde at lære på.

Alle har brug for at lykkes.

Alle brug for at være en del af et fællesskab

Alle ønsker at opleves som værdifulde