Om Ellekærskolen: 

Ellekærskolen blev grundlagt i 1977 i et ældre moseområde ved navn Ellekær - deraf Ellekærskolen. Skolen er placeret meget central på hjørnet af Hasle Ringvej og Jernaldervej. I tæt forbindelse med skolen ligger boligområdet Bispehaven, hvoraf mange af vores elever bor.
Se mere om Ellekærskolens skoledistrikt her

 

Ellekærskolens rammer: 

Ellekærskolen med udsigt til masser af grønne områder i Hasle bakker. Der er på skolen gjort meget ud af udearealerne i forhold til det pædagogiske arbejde med leg og bevægelse. Skolen er udstyret med egen idrætshal og gymnastiksal, udendørs atletikområder og flere boldbaner.  

Indendørs er skolen indrettet i huse med en lang fordelingsgang imellem. Hvert hus bindes sammen af et fællesrum, med klasseværelser i forbindelse deraf. Alle klasseværelser har et Smartboard installeret, og derudover har vi Chromebooks til brug i undervisningen for eleverne fra 5. årgang. 

Ellekærskolen er elevmæssigt en af de mindre skoler i Aarhus kommune. Vi har sædvanligvis én klasse pr. årgang, og I vil opleve at flere af klasserne er små. Dette bruger vi som en styrke til at nå det enkelte barn bedre. 

Skolen er delt op i fire huse: 

 • Kæret: Indskolingen for 0.- 5. årgang & SFO fra 0.-3. årgang 
 • Trunten: Udskolingen for 6.- 9. årgang 
 • Pytten: Specialklasser 0.-6. årgang 
 • Engen: Specialklasser 7.-9. årgang 

Inden for disse huse er undervisningen organiseret i teams. Det giver nærhed og kendskab til den enkelte elev, og er en stor gevinst i forhold til elevernes læring og udvikling. 

 • Ellekærskolen har cirka 255 elever fordelt på 20 klasser. Heraf 8 specialklasser 
 • Ellekærskolen har cirka 80 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale, samt ledelse. 

 

Ellekærskolens værdigrundlag: 

 • Glade, sunde børn og unge med selvværd 
 • Personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, der bliver så dygtige, som de kan, og er rustede til at møde fremtidens udfordringer 
 • Børn og unge, der oplever medborgerskab og bruger det  
 • Børn og unge, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber 
 • Børn og unge med globalt udsyn og lokal indsigt. 

Det indebærer også, at Ellekærskolen arbejder for de TRE værdier:                           Troværdighed          
        Respekt          
        Engagement