Forældretilfredshed

I den seneste forældretilfredsundersøgelse er der 66% af forældrene, der er meget tilfredse eller tilfredse med Ellekærskolen og 84% af Tovshøjskolens forældre var tilfredse med Tovshøjskolen. 

  • Samarbejdet mellem skole og hjem 
  • Skole-hjem samtalerne 
  • Samarbejde mellem skole og dagtilbud i forbindelse med overgangen
  • Det faglige udbytte af undervisningen 
  • At styrke børnenes personlige kompetencer 

I forhold til  SFO er der 81% af forældrene, der er meget tilfredse eller tilfredse. Ved SFO’en er forældrene mest tilfredse med: 

  • At styrke barnets sociale kompetencer 
  • Aktiviteterne i SFO'en 
  • At styrke barnets personlige kompetencer 
  • Samarbejdet mellem skole og SFO 
  • SFO’ens åbningstider

Se den samlede forældreundersøgelse her

Elevernes faglige udvikling

Både Ellekærskolen og Tovshøjskolen har haft som målsætning at hæve elevernes faglige niveau. Ellehøjskolen har også som målsætning at hæve elevernes faglige niveau samt øge deres læringsmotivation og trivsel.

Vi tror på, at vi gennem vores Ellehøjmodel, kan både øge læringsmotivationen, trivslen og det faglige niveau for eleverne.