Forældretilfredshed

I den seneste forældretilfredsundersøgelse er der 66% af forældrene, der er meget tilfredse eller tilfredse med Ellekærskolen. Det, som forældrene er mest tilfredse med, er: 

 • Samarbejdet mellem skole og hjem 
 • Skole-hjem samtalerne 
 • Samarbejde mellem skole og dagtilbud i forbindelse med overgangen
 • Det faglige udbytte af undervisningen 
 • At styrke børnenes personlige kompetencer 

I forhold til Ellekærskolens SFO er der 81% af forældrene, der er meget tilfredse eller tilfredse. Ved SFO’en er forældrene mest tilfredse med: 

 • At styrke barnets sociale kompetencer 
 • Aktiviteterne i SFO'en 
 • At styrke barnets personlige kompetencer 
 • Samarbejdet mellem skole og SFO 
 • SFO’ens åbningstider

Se den samlede forældreundersøgelse her

Ellekærskolens sundhedsrapport 2019

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf)

Ellekærskolens målsætning: 

Ellekærskolens målsætning over de seneste par år har været klar: Ellekærskolen hæver niveauet. En stor del af Ellekærskolens elevsammensætning udgøres af elever fra Bispehaven og Gellerup, og samlet set udgør Ellekærskolens elevgrundlag den mest socialt mest udsatte elevgruppe i Århus Kommune. Mange elever på Ellekærskolen har et særligt sprogstøttebehov, men dette har ikke holdt os tilbage i forhold til vores målsætning. Udviklingen er vendt for Aarhus V. Derfor har vi på Ellekærskolen denne vision: 

 • At Ellekærskolen bliver skoledistriktets foretrukne skole blandt forældre 
 • At skolens løfteevne hæves 
 • At ingen elever opnår lavere karakter end 4 i dansk og matematik 

Læs mere om folkeskolens afgangsprøver og karaktere her

 

Ellekærskolens udvikling: 

 I Ellekærskolens kvalitetsrapport vil man kunne se en tydelig fremgang i karaktergennemsnittet, når man ser på den socioøkonomiske reference. Udover det blev alle 9.klasse elever vurderet uddannelsesparate, da undersøgelsen blev lavet. Af dem søgte alle videre i enten 10.klasse eller på gymnasial uddannelse. 

Se hele kvalitetsrapporten her

I den seneste Cepos-måling, som er et udtryk for løfteevnen med forbehold for socioøkonomiske faktorer, placerer Ellekærskolen sig på en 3. plads blandt alle Århus’ folkeskoler og på en 111. plads blandt alle landets folkeskoler.  

Find Ellekærskolens CEPOS måling her